Menu:

 

 

Els altres candidats

arrow Miquel Noguer - CiU
arrow Jordi Bosch - PSC - PPB
arrow Joan Julià - ERC

 

ill titleEntrevista a Núria Langa                          ICV - Independents de Banyoles

 

1.- Expliqui quines són les prioritats que Banyoles necessita.

Banyoles necessita:
1. aturar la urbanització salvatge i fer una política de rehabilitació d'habitatges.
2. protegir les hortes i els recs, convertint aquest conjunt en l'altre gran atractiu turístic, junt amb l'Estany.
3. un Pla Director que contempli un Parc Natural amb la protecció suficient de l'ecosistema, amb un corredor per al tren-tram; amb una zona industrial comarcal que allunyi les indústries contaminants de la ciutat.
4. una administració local eficient, que permeti la participació i que promogui la justícia social i la protecció dels menys afavorits.
5. atendre les necessitats dels joves, amb formació per als que no assoleixen el Graduat de Secundària i amb una política d'habitatges públics de lloguer.
6. un gran Centre Cívic que vertebri la vida social i cultural i una piscina a l'abast de tothom.2.- Quin marge té l'ajuntament per assolir nous projectes amb un deute a les esquenes de 14.000.000€?

Molt poc; això vol dir:

1. que cal estalviar despeses inútils i redundants, posant imaginació i conformant-se amb obres i projectes funcionals i no faraònics i per a lluïment dels polítics.

2. que cal eliminar càrrecs de confiança i substituint-los per professionals que exerceixin funcions útils.

3. que cal pensar en serveis que siguin sostenibles econòmicament ( per exemple, el Centre Cívic que nosaltres volem hauria de tenir un servei de Bar i Restaurant, i això permetrà obrir-lo també els dies festius i obtenir ingressos per la seva concessió ).

4. que cal esforçar-se en obtenir subvencions de les altres administracions i, quan s'obtenen, no deixar-les perdre com ha passat massa sovint.

3.- Si tenim en compte que les previsions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques eren per a la comarca de 3.270 habitatges fins el 2026... Considera un creixement sostenible la previsió de construir a Banyoles 2.000 habitatges en els propers cinc anys?

Rotundament NO. Aquest creixement s'ha fet per finançar obres massa cares i mal pensades i no atenent a la realitat econòmica i demogràfica.

4.- Ens podria explicar l'embolic de Can Castanyer, la Cooperativa i el contenciós administratiu?

No. És incomprensible, si atenem a raons racionals. Ara, si hi ha coses que no són del coneixement públic, llavors agrairé molt la teva pregunta, perquè potser amb les respostes d'algun dels altres candidats entendré què és el que ha passat.

5.- Considera convenient preservar el conjunt d'horts i la seva xarxa de recs de la pressió urbanística i donar una oportunitat a les generacions futures perquè en puguin gaudir?

No solament és convenient: és una qüestió de vital importància per a la preservació de la identitat de Banyoles. Banyoles és una ciutat creada a través de les obres de drenatge de l'Estany, alimentada pels horts, i amb una indústria que vivia dels molins ( fariners, drapers, fargues...) i les basses ( tint, cuir...). Si destruïm aquest patrimoni, els nostres fills viuran en una ciutat sense personalitat pròpia.6.- Hi ha solució pel que fa a la pedra que s'engruna a la nova plaça Major?

En primer lloc, no s'hauria hagut de fer així. És un exemple de despesa inútil feta per al lluïment. Em fa por que amb pocs anys ho haurem de canviar i tornar a tenir una gran despesa.7.- Davant l'augment d'abstenció, què n'opina de donar més poder i participació als ciutadans sota diferents fórmules com per exemple els pressupostos municipals participatius, o que les ordenances municipals s'hagin de sotmetre a l'aprovació dels ciutadans?

La nostra candidatura està convençuda que “democràcia” no vol dir un vot cada quatre anys ni un xec en blanc per als polítics per fer el que vulguin. Els responsables municipals estan obligats a portar a terme les polítiques que els ciutadans els han encarregat. En tot projecte de l'Ajuntament hi ha d'haver previstos els mecanismes de participació i d'avaluació dels objectius per part de la ciutadania. I això ha d'incloure els pressupostos. La participació no es redueix només a pressupostos. Cal comptar amb l'opinió de persones que tenen idees molt valuoses.

8.- Per aprofundir més en la transparència, creu necessària una llei d'accés a la informació pública (som un dels quatre països d'Europa que no la tenim), és a dir, impulsar mesures per divulgar els plans generals i fer-los comprensibles, difondre alhora els convenis urbanístics i tota la tramitació que se'n derivi, les modificacions de les obres i la seva justificació?

Tota la documentació de les institucions és documentació pública i tan sols és lícit amagar la informació per raons de seguretat de les persones, fet que, en el cas d'un Ajuntament, vol dir que pràcticament el 100% de la informació ha d'estar a l'abast de tothom.
La informació ha de ser clara i transparent i comprensible per a tothom.

9.- Si tenim en compte la demostrada relació planta aquàtica i qualitat de l'aigua, quina serà la seva política ambiental a l'estany i a la vegetació que l'envolta en particular?

El futur Parc Natural no és un parc temàtic per atraure masses de turistes. La seva funció principal és preservar un hàbitat saludable per a totes les espècies vegetals i animals i també l'autenticitat del paisatge. En cas de conflicte entre els interessos de la preservació del medi i dels interessos particulars, del tipus que siguin, han de prevaldre sempre els de la naturalesa perquè en realitat, l'interès de la natura és també el nostre.

10.- Com s'imagina la ciutat en un futur?

Tranquil·la, amable, solidària, amb més consciència ecològica, amb menys cotxes i amb més bicicletes, amb més alegria, dinamisme i ambient social, més intercultural, amb més temps lliure per a les persones i menys consum de recursos naturals...
D'això se'n diu utopia, no? Doncs, això: que cal pensar utopies per tal de poder guiar el món cap a un futur millor.