Antic abocador de Punta Freixenet. Estany de Banyoles

Menu:

 

Cartutx amb plom trobat a les llacunes de Can Morgat

Zona creada pel Consorci de l'Estany

 


Info relacionada

banyoles.info Aflora un abocador de grans dimensions a l'altra costat d'estany
banyoles.info Està ben gestionat l'antic abocador de Punta Freixenet?
banyoles.info Afloren deixalles inquietants a l'altra costat d'estany de Banyoles

Imatges de la restauració de Punta Freixenet

Visiteu

La tierra tiene fiebre

 

En el punt de mira

Carta oberta al Director del Consorci de l'Estany | per Salvador Salrà

Senyor Salvador Ros,
com molt bé sap el Consorci va realitzar tasques de restauració a la zona anomenada Punta Freixenet situada a la banda oest de l'estany de Banyoles i que amb l'obertura d'un nou canal van aflorar deixalles del subsòl: plàstics, restes orgàniques, envasos, runa, piles... Es per això que davant d'aquest enrenou vostè va declarar a diferents mitjans que l'antic abocador està segellat i no suposa cap mena de perill per a la salut de les persones.

El més preocupant de tot plegat és la troballa de piles. Jo mateix en vaig trobar una dins l'aigua i tres més a fora. En conseqüència el meu dubte és de quina manera es va segellar l'antic abocador en una zona d'unes condicions geològiques d'alta permeabilitat i si s'ha fet un estudi sobre l'extensió de l'abocador, el tipus de deixalles acumulades, i si aquestes poden alliberar lixiviats a l'estany. Li dic això ja que vostè es va sorprendre amb l'aparició de piles, o sigui, residus tòxics que contenen mercuri. Senyor Ros, de tot plegat n'està al corrent la Junta de Residus?, li comento per si desconeix el que disposa la Llei Reguladora de Residus i per si ho veu normal desentendre's del problema.

I per acabar, en referència a les seves afirmacions sobre la legalitat de caçar a les llacunes de Can Morgat, fer-li saber que formen part d'un espai humit d'importància internacional inclòs a la llista del Conveni Ramsar. Això significa, senyor Ros, que la legislació va establir la prohibició taxativa de caçar amb plom a partir de la temporada 2003-2004, tot el contrari del que vostè va declarar als mitjans. No troba paradoxal que el Consorci de l'Estany es dediqui a recuperar hàbitats on s'ha aconseguit que hi nidifiquin un munt d'aus aquàtiques, fins i tot es va detectar la presència de la llúdriga, i que per l'acció reiterada dels caçadors i l'omissió del Consorci ara no s'hi veu gairebé ni un trist ocell? Vostè com a Director del Consorci de l'Estany la seva obligació era conèixer la normativa i aplicar-la. On és el seu sentit de la responsabilitat? M'ho pot explicar?