Llacuna de Margarit, Can Morgat - Porqueres

Menu:

 

 

 

Llacuna de Margarit

 

 

 

 

 

  

Coordinadora de Defensa de l'Estany

La CDE va néixer l'any 2001 com a resposta als plans especials impulsats per l'Ajuntament de Porqueres que sota l'excusa de protegir la zona de Can Morgat es permetia edificar un hotel o similar a més de tres vivendes unifamiliars molt a prop d'on estan les noves llacunes temporànies.

Desprès d'uns anys de campanya varem aconseguir la retirada d'aquests plans urbanístics encoberts gràcies al recolzament de milers de signatures de ciutadans que tampoc volien un desgavell a l'altra costat d'Estany. També gràcies a l'ajuda desinteressada de persones vinculades a l'àmbit del dret van redactar una revisió d'ofici que considerava tots aquests projectes il·legals.

Estem molt satisfets de la recuperació d'un hàbitat lacustre com el de Can Morgat i del èxit del projecte LIFE-NATURA per a la restauració dels ambients aquàtics de Porqueres i Banyoles . Esperem que properament gaudim tots plegats de la figura de Parc Natural.

Hem col·laborat activament contra el POUM de Porqueres presentant 16 al·legacions i que davant la forta mobilització veïnal està aturat en espera de l'aprovació del nou Pla Director Urbanístic de la Comarca.

Ara estem treballant amb totes les entitats ecologistes, culturals i de veïns per incorporar les nostres propostes a l'esmentat Pla, en aquests moments en fase de redacció, i amb la finalitat de protegir els valors naturals i patrimonials que encara es conserven a la Comarca.

 

Propostes Pla Director Urbanístic - Pdf

Al·legacions al POUM de Porqueres

Revisió d'ofici Pla Especial de Can Morgat