Tour Eiffel - banyoles.info

Menu:

 

 

 

Info relacionada

Solidafrika
Filosofia Slow Travel
Slow Movement

 

 

 

 

 

 

 


 

Una mirada al món

Viatjar de manera responsable | per Mariona Canals
Slow Travel, amb contraposició al viatge llampec a destins llunyans, proposa viatjar sense presses, gaudint de les petites coses que ofereix el lloc de destinació. Proposa organitzar els viatges segons el temps disponible i buscar alternatives als mitjans de transport més contaminants. Aposta per integrar-se en les costums del lloc de destinació així com relacionar-se amb la població local i tenir temps per relaxar-se, sense caure amb la trampa de voler conèixer-ho tot amb una setmana.

Un altres dels fets que m’inquieta, és com influencia l’arribada de turistes en certs països. El canvi és evident, només fa falta veure l’Espanya dels seixanta. Però em qüestiono fins a quin punt beneficia o no a la població i el medi local. Sóc una turista més, però com que em serà difícil deixar de visitar nous llocs, ho faré de la manera més responsable que pugui.

I què és el turisme responsable ?

El turisme responsable, o turisme just, parteix de la idea de distribució equitativa dels recursos generats per aquest sector econòmic. L’objectiu principal d’aquest tipus de turisme és beneficiar als propis habitants de la zona on es produeix, repartint més equitativament els beneficis.

Encara que el turisme ha estat en moltes destinacions un motor de canvi i desenvolupament econòmic d’un territori o país, en molts d’altres la tendència ha estat contrària, i ha fomentat greus desequilibris socials. Sobretot en el països en vies de desenvolupament, els quals en els últims anys han emergit com a importants destinacions turístiques, el turisme no ha anat acompanyat d’una millora de les condicions de vida locals. Massa sovint, el benefici del turisme, impulsat per grans cadenes internacionals, basades en criteris purament especulatius, reverteix als propis països rics, deixant en el país de destinació pocs beneficis.

Un turisme responsable podria prendre un rol significatiu en la disminució de la pobresa en el món. Davant l’evidència que el turisme està creixent s’han de prendre mesures per evitar un augment del turisme de masses que afecti de manera negativa al medi ambient i provoqui canvis en la forma de vida de la població local. Amb el turisme responsable es busca l’equilibri amb els sectors productius tradicionals, com la pesca o l’agricultura. En aquest sentit, el turisme, sobretot en zones rurals, seria una via de diversificació i complementarietat dels ingressos, no com una estratègia substitutiva.

I animo a tothom (aquell qui pugui) que viatgi, que conegui altres indrets, que surti del seu poble i barri i que descobreixi amb pròpia persona altres realitats. Que vegi que no tots hem nascut amb un plat a la taula i que el somriure no és fruit solament de la riquesa. Recomano també, que el turista que es perd pel món, viatgi de manera responsable per reduir al màxim la seva petjada.