Edició Tardor 2007


Anna Bosch Butiñá, filologa i escriptora

Serafí Gimeno Solà, escriptor i divulgador mediambiental

Albert Martí Funtané, comunicador audiovisual i filòleg

Francisco Rovira Chevalier, gestor i‭ ‬assessor cultural‭ en ‬mitjans de comunicació,‭ ‬fundacions i empreses‭

Salvador Salrà Soler, editor digital

 

banyoles.info no comparteix necessàriament les opinions expresades per les persones col·laboradores